Kalıp İmalatı Nedir?

Kalıp İmalatı Nedir?

Birbiri ile özdeş olan parçaları istenilen toleranslarda en kısa zamanda üreten ve insan gücünü en az düzeyde tutan ekipmana kalıp denmektedir.  Yapılması istenen kalıbın tasarımından imalatına kadar geçen süreye de kalıp üretimi denir. Ürüne doğrudan etki yapmasıyla kalıp imalatı oldukça hassas ve teknik işçilik gerektiren, ileri teknoloji yazılımlarıyla bilgisayar ortamında modelleme, çizim ve işleme gerektiren, çeliğe şekil veren CNC makinelerine ihtiyaç duyulan üretim sürecidir.


Kalıp imalat aşamasına geçmeden önce tasarımı yapılır. Hazırlanan tasarım verileriyle kalıp imalatı başlamadan önce üretici, müşteriye kalıp örneği yapılarak sunulur. Müşterinin onayı ile birlikte kalıp imalatının somut aşamasına geçilir.


Kalıbın ana gövdesini oluşturan çekirdek kısmı veya merkez kısmı CNC, Freze, Torna, Erezyon, gibi makinelerde kalıpçılık bilgisi olan operatörler tarafından işlenir. Çekirdek parça ve kısımlar işlenirken teknik personel kalıp üretim sürecini denetleyerek kalıbın mekanik işleyişini yerine getirecek olan maçalar, iticiler, kolon pimleri gibi mekanizmayı paralel olarak hazırlar. Tüm bu işlemlerin bitiminde kalıp; parlatma, ısıl işlem vs gibi işlemlere tabi tutulur.


Son olarak gerçekleşen kalıp imalatı müşteriye belirlenen uygun fiyatlar ise sunulur.


Tel Erezyon

Tel erezyon, üzerinde yüksek yoğunlukta akım geçirilen bir tel yardımıyla kesme yöntemidir. Bu tezgahlarda, farklı elektriksel kutuplara bağlanan tel elektrot, iş parçasına yaklaştırıldığında elektriksel boşalımlarla yüksek bir sıcaklık meydana gelmekte ve yerel metal ergime yolu ile talaş kaldırılmaktadır.


Dalma Erezyon

Küçük ve hassas yüzey kalitesine sahip plastik kalıplarında yüzeyin parlatılması çok zor olduğundan dalma erezyon yöntemi kullanılarak yüzey kalitesinin en son şekline tek elektrotla ulaşılır. Hem karmaşık, hem de çok küçük olan hassas yüzeylere insan faktörüyle ulaşmak zordur. Hatta bazen, çok küçük olan kalıp gözlerinde, yüzeyi parlatmak isterken bozulduğuna çok rastlanmıştır.